TEHETSÉGPONT program a Thurzó  iskolában

 •  

  "Az iskola arra való, hogy az embermegtanuljon tanulni,
  hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét,
  megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál,
  és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog."

  (Dr. Szentgyörgyi Albert)

  A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács mind Magyarországon, mind a határon túli magyarlakta részeken kezdeményezte és támogatta Tehetségpontok megalapítását.

   

  Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott a mi iskolánk is 2011 –ben. Mészáros Eszter informatikus sikeres pályázása után iskolánk felvételt nyert a tehetségeket támogató  Tehetség Pont programba, amelynek célja a  tehetségek  felkarolása, tájékoztatása, a lehetőségek, és  az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak.

  A Tehetségpontot megalakító, és koordináló személyek iskolánkban:

  Sárosi Gabriella  - igazgató
  Tandari Ferenc     - igazgatóhelyettes
  Csizofszki László  - fizikatanár és  sakk  - oktató
  Urbán Hodik Marianna  - kémiatanár
  Gömöri Irén  - osztálytanító
  Tóth Melinda – osztálytanító
  Mészáros Eszter – informatikus
  Galusz Zoltán  - műszaki és informatika tanár

  Az alapító tagokon kívül iskolánk többi pedagógusának munkájában is már évek óta kiemelt területként szerepel a tehetséggondozás. Innovatív intézmény vagyunk, ami azt jelenti, hogy rendszeresen tartunk fejlesztő foglalkozásokat a tehetségek kibontakoztatására, és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására. Tantestületünk elhivatottsága és felelőssége a "rejtőzködő" tehetségek megtalálásában óriási. Célunk olyan optimális feltételek megteremtése a gyermekek számára, melyek személyiségük harmonikus fejlődését, tehetségük mind teljesebb kibontakoztatását teszi lehetővé. A következő területeken tartjuk iskolánkban a tehetségnevelést kiemelkedően eredményes és sikeres tevékenységnek:

  - sport
  - művészetek (irodalom, képzőművészet, klasszikus – és néptánc)
  - fizika és kémia
  - informatika
  - matematika  és  sakk

  Komoly versenyeredményekkel büszkélkedhetünk a felsorolt tárgyak területén.

  Iskolánkban kiemelt jelentősége van a testnevelésnek.
  A sport a mindennapjaink részeként segíti a testi és szellemi egészségünk megőrzését. A mindennapos testnevelés sikerélményhez juttatja a gyerekeket, erőnlétük, vérkeringésük és mozgáskoordinációjuk fejlődik.
  Ehhez magas színvonalú szakmai és tárgyi feltételrendszert igyekszünk biztosítani.
  Tanulóink részt vesznek a Nestle futóversenyen, Futás a boldogabb gyermekkorért elnevezésű futóversenyen, iskolák közti kosár – és röplabdaversenyen, szertornaversenyeken, de a vizi sportokban és birkózásban is jeleskednek.

  Fizika-Kémia Táborok A Thurzó Lajos Munkaegységben

  Talán ez az idézet fogalmazza meg a legjobban, mi is az iskola feladata azon túl,  hogy a tanterv által meghatározott tananyagot  átadjuk a diákjainknak.
  A tehetséggondozó diáktábor célja, hogy az általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói a kötelező iskolai témaköröket kibővítve, új fogalmakkal ismerkedjenek meg, kísérletezzenek és a gyakorlatban is lássák a természeti jelenségeket.
  A Vajdasági Magyar Pedagógiai Egyesület az első hivatalos fizika-kémia diáktábort 1999-ben Kishegyesen, 2000-ben és 2002-ben Kisoroszon, 2003-tól Zentán tartotta.
  Iskolánk, a Thurzó Lajos munkaegység pontosan 2007. januárjában  adott helyet a diáktábornak először. Ezután 2011 januárjáig, minden téli szünetben 3-4 napig tartó táborokat szerveztünk. A táborban résztvevő tanulók fizikai, kémiai, csillagászati és környezetvédelmi témájú előadásokat hallgattak, laboratóriumi gyakorlatokat végeztek, kísérleteztek, üzemlátogatás és játékos vetélkedő is volt. A résztvevő tanulók száma átlagban 30 volt a zentai és környékbeli általános iskolákból. A foglalkozások vezetője kezdetben Muhi Béla fizikatanár a VMPE alelnöke, későbbiekben Csizofszki László fizikatanár és Urbán Hodik Marianna kémiatanár voltak iskolánkból. A különböző témájú előadásokat a következő tanárok tolmácsolták az érdeklődő diákoknak: Muhi Béla, Édes Katalin, Szórád Endre, Csizofszki László és Urbán Hodik Marianna.De vendégelőadókat is meghívtunk, akik  a Thurzó iskola egykori diákjai  voltak : Divéki Zsolt és Nagy Tamás.

 •  

 •  


   

   

   

   

                                                

   

   

  . .

 

akreditalt